Wyjazdy do wielu krajów wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby zakaźne. Szczepienia ochronne stanowią jeden z najbardziej skutecznych środków profilaktyki chorób zakaźnych. Ze względu na różny stopień zagrożenia, dobór szczepień zalecanych jest uzależniony od:

1. charakteru wyjazdu (indywidualny lub grupowy, rodzaj wykonywanych zajęć, pobyt w rejonach wiejskich)
2. przewidywanego rejonu i czasu pobytu, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej
3. stanu odporności immunologicznej i ewentualnych przeciwwskazań do szczepień - prosimy więc o ich przeprowadzenie we własnym zakresie.

UWAGA! Nabycie odporności po niektórych szczepieniach następuje po 2-4 tygodniach. Należy więc zaszczepić się odpowiednio wcześniej! Każdy wyjeżdżający udający się do krajów zagrożonych żółtą febrą powinien posiadać żółtą książeczkę szczepień.

Pełna lista szczepień dostępna jest na:
tutaj, na stronie http://www.szczepienia.pl

Zaleca się skontaktowanie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania aktualnej informacji o wymaganych szczepieniach oraz dostępnych środkach profilaktycznych przeciw malarii.

WYKAZ NIEKTÓRYCH PORADNI MEDYCYNY TROPIKALNEJ W POLSCE:

Gdynia - Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B,
tel. 58/ 699 86 76

Bydgoszcz - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Floriana 10, tel. 52/ 325 56 00
- Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 52/ 373 29 34

Katowice
- Wojewódzka Poradnia Chorób Tropikalnych, ul. Warszawska 42,
tel. 32/ 586 723
- Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  32/ 3512300

Kraków - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Śniadeckich 5, tel. 12/ 618 88 06
- Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  12/ 4162124

Lublin - Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Biernackiego 9, tel. 81/ 747 17 94
- Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 81/ 743 4696

Łódź
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kniaziewicza 1/5,
tel. 42/ 651 60 11 w. 442

Olsztyn - Woj. Szpital Medycyny Przemysłowej, ul. Pstrowskiego 31,
tel. 89/ 533 44 85

Poznań - Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych, ul. Przybyszewskiego 49,
tel. 61/ 869 14 21
- Woj. Stacja sanitarno-Epidemiologiczna, os. Przyjaźni 118, tel. 61/ 656 80 36

Warszawa - Szpital Zakaźny Nr 1, ul. Wolska 37, tel. 22/ 632 06 84 w. 20
 -Woj.Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  22/ 620 37 19

Wrocław - Woj. Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych, ul. Koszarowa 5,
tel. 0-71 326 13 25 w. 209
- Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Składowa 1/3, tel. 71/ 328 83 14

ZAMÓW NEWSLETTER