Prosimy o zwrócenie uwagi, czy Turysta ma wystarczająco dużo wolnych stron w paszporcie oraz czy paszport jest ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia imprezy (w niektórych przypadkach nawet rok).


AUSTRALIA - wizy wyrabia Logos Travel

BHUTAN - NEPAL - TYBET - INDIE: 5 kolorowych, paszportowych zdjęć, wniosek wizowy Indie 1 egz. (wniosek generowany jest online i przesyłany do Państwa), Bhutan 1 egz., Chiny 1 egz., Nepal 1 egz. (wiza na granicy). Paszport ważny min. 12 miesięcy od daty powrotu (4 wolne strony w paszporcie).

BHUTAN z Assamem, Orisą i Kalkutą: 2 kolorowe, paszportowe zdjęcia, wniosek wizowy Indie 1 egz. (wniosek generowany jest online i przesyłany do Państwa), Bhutan 1 egz. Paszport ważny min. 12 miesięcy od daty powrotu (3 wolne strony w paszporcie).

BIRMA KAMBODŻA: paszport, 6 zdjęć, wnioski wizowe do Birmy 1 egz. (we wniosku wizowym koniecznie należy podać wykonywany zawód, w przypadku emerytów i rencistów zawód wykonywany uprzednio), „arrival report” Birma 1 egz. ,paszport ważny 6 miesięcy od zakończenia imprezy

BIRMA - KAMBODŻA - WIETNAM - LAOS: paszport, 8 zdjęć, wnioski wizowe Birma 1 druk (we wniosku wizowym koniecznie należy podać wykonywany zawód, w przypadku emerytów i rencistów zawód wykonywany uprzednio), arrival report Birma 1 egz., wnioski wizowe Wietnam 1 egz. i Laos 1 egz.., Indie 1 egz., Chiny 1 egz, Nepal 1 egz. Paszport ważny 6 miesięcy

CHINY: 1 egz wniosku, 1 paszportowe, kolorowe zdjęcie. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu (1 wolna strona w paszporcie).

DOOKOŁA ŚWIATA : wiza do USA - patrz instrukcja USA , AUSTRALIA - wizy wyrabia Logos Travel

INDIE - NEPAL: 2 kolorowe, paszportowe zdjęcia, wniosek wizowy Indie 1 egz. (wniosek generowany jest online na podstawie Państwa danych i przesyłany do Państwa), Nepal 1 egz. (wiza na granicy). Paszport ważny min. 12 miesięcy od daty powrotu (3 wolne strony w paszporcie).

INDIE POŁUDNIOWE: 1 kolorowe, paszportowe zdjęcie, wniosek wizowy Indie 1 egz. (wniosek generowany jest online na podstawie Państwa danych i przesyłany do Państwa). Paszport ważny min. 12 miesięcy od daty powrotu (2 wolne strony w paszporcie).

INDONEZJA: paszport, wypełniony wniosek wizowy 2 zdjęcia

IRAN: 2 etapy wizowania - 1) skan paszportu + informacje: imię ojca, zawód, informacja czy to pierwsza wizyta w Iranie; jeżeli byli Państwo w Izraelu to potrzebna będzie data pobytu 2) wniosek wizowy 1 egz (wypełniony komputerowo), 1 aktualne, kolorowe zdjęcie paszportowe (3 x 4 lub 3,5 x 4,5) - uwaga - nie przyklejać zdjęcia do wniosku, paszport ważny min 6 miesięcy od daty powrotu (2 wolne strony w paszporcie naprzeciwko siebie).

KAMERUN - GABON: 2 zdjęcia, wypełniony wniosek wizowy 2 egz., paszport

KANADA  - wniosek wizowy, 2 fotografie, paszport

KASZMIR-LADAKH: 1 kolorowe, paszportowe zdjęcie, wniosek wizowy Indie 1 egz. (wniosek generowany jest online na podstawie Państwa danych i przesyłany do Państwa), paszport ważny min. 1 rok (2 wolne strony w paszporcie).

NEPAL: 4 kolorowe, paszportowe zdjęcia, wniosek wizowy Nepal 1 egz. (wiza na granicy). Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu (1 wolna strona w paszporcie). Jeżeli lot będzie przebiegał przez Indie, wówczas należy przygotować 5 kolorowych, paszportowych zdjęć, wniosek wizowy Indie 1 egz - uwaga: paszport ważny min 1 rok (3 wolne strony w paszporcie).

TAJLANDIA -druk wizowy wypełniony w języku angielskim, paszport 1 zdjęcie

TYBET - NEPAL: 2 paszportowe, kolorowe zdjęcie, wniosek wizowy Chiny 1 egz, Nepal 1 egz (wiza na granicy). Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu (2 wolne strony w paszporcie).

USA - W celu uzyskania wizy do USA należy wypełnić wniosek wizowy on-line znajdujący się na stronie Ambasady USA: www.usinfo.pl
Jeśli znajdą się Państwo na tej stronie proszę kliknąć „Polski" (lewy górny róg strony - jeśli oczywiście wolą Państwo posługiwać się wersją strony w języku polskim), strona dotycząca wiz nieimigracyjnych:
http://polish.poland.usembassy.gov/

http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne.html

Strona dotycząca ubiegania się o wizę turystyczną:
http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/jak-ubiega-si-o-wiz.html

Można przejść prosto do strony z wnioskiem, posługując się linkiem:
https://ceac.state.gov/genniv/

UWAGA: Po wypełnieniu i wysłaniu formularza DS-160 należy wydrukować stronę potwierdzająca złożenia podania. Strona ta zawiera dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny podania. Numer ten będzie potrzebny podczas umawiania spotkania. Wydruk potwierdzający złożenie podania należy koniecznie przynieść na rozmowę z konsulem.
Formularz wizowy został przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie uzyskuje się umieszczając kursor nad  angielskim tekstem.
Wniosek nie może być zapisany w sieci. W trakcie wypełniania należy  regularnie zapisywać go na swoim komputerze, na wypadek gdyby była konieczność wykorzystania go w późniejszym terminie.
Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne i  kompletne przed wysłaniem wniosku. Po jego wysłaniu nie ma możliwości dokonania żadnych zmian. Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych na zawsze. Z tego powodu proszę upewnić się, że wszelkie informacje podane na formularzu wizowym są prawdziwe i rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z Pana/i najlepszą wiedzą.

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego:
http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/oplaty.html

Po wypełnieniu wniosku wizowego bardzo prosimy umówić się telefonicznie z Konsulem na rozmowę w Ambasadzie lub Konsulacie. Poniżej podaję numery telefonów:
Numer infolinii to: 0 703 700 120, koszt połączenia wynosi 4,92 PLN (z VAT) (nr dostępny z telefonów TP SA)
*74 09 400 połączenie możliwe tylko z telefonów komórkowych, koszt j.w.

Podczas rozmowy telefonicznej najlepiej mieć pod ręką paszport i dowód osobisty oraz znać numer swojego wniosku wizowego. Konsul będzie pytał o Państwa dane osobowe.

Osoby zwolnione z rozmowy z konsulem:
http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/jak-ubiega-si-o-wiz.html#krok_3

SRI LANKA (wiza na granicy): paszport ważny minimum rok.