Od trzech lat ALMAMER Szkoła Wyższa wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki organizuje ogólnopolski konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki". Kapitułę Konkursu, pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, tworzą: bp Edward Janiak - przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski - prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak - prezes Polskiej Izby Turystyki; Kazimierz Kowalski - prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels", prof. dr Janusz Merski - rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, Andrzej Nierychło - redaktor, publicysta TV Biznes, dr Witold Rybczyński - prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk - zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Jednym z tegorocznych laureatów WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI został Logos Travel prezes - Marek Śliwka. Biuro podróży z Poznania, systematycznie zabiegające o podnoszenie jakości usług i rozpoznawalność. Wydaje regularnie katalog „Podróże z pasją", należy do Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży. W ramach promocji wśród społeczności lokalnej Poznania organizuje biegi o „Grand Prix"

Misją Konkursu jest wyróżnienie i spopularyzowanie dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu" są podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Zasadniczym celem „Wawrzynu Polskiej Turystyki" jest uhonorowanie podmiotów osiągających cele ekonomiczne i społeczne. Laureaci Wawrzynu Polskiej Turystyki otrzymują godność Członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki.

W poprzednich edycjach (2009, 2010) laureatami „Wawrzynu Polskiej Turystyki" zostało łącznie 29 podmiotów. Rywalizacja w trzeciej edycji była znaczna. Niektórzy kandydaci nie spełniali warunków formalnych, ostatecznie rozpatrywano 33 zgłoszenia. Prawie wszyscy zgłaszający legitymowali się licznymi certyfikatami, wyróżnieniami, podziękowaniami i referencjami.

Kapituła potwierdziła wysoki poziom zgłoszeń. Ostatecznie, po długich dyskusjach, w trzeciej edycji przyznano 17 Wawrzynów.

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczyła 1 października 2011 Katarzyna Sobierajska - przewodnicząca Kapituły, wiceminister Sportu i Turystyki w dniu inauguracji roku akademickiego w ALMAMER Szkole Wyższej. Uroczystość zbiegła się z otwarciem nowej siedziby uczelni.

ZAMÓW NEWSLETTER