"Logos Tour, CT Poland, Logos Travel - trzy biura o bardzo wysokich ratingach, specjalizują się w organizowaniu wyjazdów typu „wyprawy" do krajów egzotycznych. Podmioty te łączą stosunkowo małe ryzyko działalności z wysokimi funduszami własnymi, rentownością oraz dobrymi wynikami finansowymi. Czynniki te powodują, że wszystkie trzy mają ratingi AA+. Poprawa sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim wzrost optymizmu konsumenckiego wywołanego szybko rosnącymi dochodami realnymi Polaków pozwalają przewidywać dalszy wzrost popytu na produkty egzotyczne i uzasadniają „stabilną" perspektywę kolejnych ratingów dla tych podmiotów."


Żródło: www.rp.pl 

ZAMÓW NEWSLETTER