...gdzie rytm życia odmierzają wschody i zachody słońca, gdzie plemienna wspólnota współżyje w zrównoważony sposób z dziką przyrodą, a przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady koegzystencji są przestrzegane i szanowane.
Jakie odległe to światy w wymiarze geograficznym, ale także kulturowym. Można odnieść wrażenie, że to obrazy pochopnie utraconego raju, gdzie człowiek człowiekowi bratem jest.
Nie wilkiem...

ZAMÓW NEWSLETTER