Termin zrównoważonej turystyki jest coraz bardziej rozpoznawalny. Touroperatorzy zastanawiają sie jednak, czy warto wdrażać jej zasady skoro dla znacznej części turystów największą wartością jest wygoda oraz niska cena wycieczki. Co zatem przemawia za stosowaniem reguł zrównoważonej turystyki w praktyce? Czy zasady CSR mogą wpisywać się w ten nurt?

Zrównoważona turystyka powstała z troski o ginące ekosystemy i polega na połączeniu działalności turystycznej z ochroną przyrody, kształtowaniem świadomych zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego z uwzględnieniem ich korzystnego oddziaływania na lokalną społeczność. Działania realizowane przez Biuro Logos Travel Marek Śliwka, które od lat organizuje kameralne wyprawy w najodleglejsze i niezdeptane przez masową turystykę zakątki świata, wpisują się w te założenia. W jaki sposób? Przyjrzyjmy się.

Zrównoważona turystyka w praktyce

Biuro Logos Travel chce budować świadomość klientów poprzez edukację ekologiczną oraz informacje przekazywane przed podróżą. Odpowiedzialny podróżnik wie bowiem, jaki wpływ wywiera turystyka na ekosystemy, społeczności lokalne oraz dziedzictwo kulturowe danego obszaru. Dlatego też przy ustalaniu trasy, dłuższego zastanowienia wymaga zawsze wybór odpowiednich środków lokomocji tak, aby było ciekawie, ale też ekologicznie. Na spotkaniach przygotowujących do wyjazdu szczegółowo omawiane są trasy oraz założenia wyjazdu ze wskazaniem na aspekty ochrony środowiska. 
Za ważną zasadę w prowadzeniu biznesu właściciel biura, Marek Śliwka przyjął także odpowiednie dobieranie kontrahentów, którzy działają zgodnie z zasadami etyki, przestrzegają prawa ochrony środowiska oraz wspierają miejscową społeczność. Istotny jest dla niego także wybór drobnych, lokalnych dostawców bez udziału pośredników, aby wspierać małych przedsiębiorców - hotele, firmy transportowe oraz organizatorów lokalnych wycieczek krajoznawczych. Przykładem może być kontrahent biura z Brazylii, który działa na rzecz ochrony kultury Indian południowoamerykańskich i lasów amazońskich. Bliskie, wręcz przyjacielskie relacje z nim mają dodatkowo niemały wpływ na bezpieczeństwo klientów biura.

Pokazywać, czy unikać?

Logos Travel nie unika oferowania wyjazdów do miejsc, gdzie łamane są prawa człowieka, co wydaje się kontrowersyjne. Czy jest to zgodne z filozofią CSR? Głównym celem oprócz poznawania historii i kultury danej społeczności jest pokazanie problemu. Odwiedzanie kierunków, takich jak: Korea Północna, Birma, Kongo wpływa na budowanie świadomości podróżników oraz zmianę ich sposobu myślenia. Dzięki temu prawda o tamtejszej rzeczywistości nie jest kreowana wyłacznie przez media, ale takżde przez osoby, które widziały ją na własne oczy - argumentuje pan Marek Śliwka.

Promowanie zdrowego stylu życia

Marek Śliwka jest zapalonym sportowcem, dlatego promowanie zdrowego stylu życia, dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną wpisało się w naturalny sposób w działalność biura. Biuro propaguje tę ideę także wśród swoich pracowników - 45% spośród nich biega, 90% uprawia aktywność fizyczną. Z inicjatywy pracowników powstały grupy rekreacyjno-biegowe, zajęcia, w których udział biorą także klienci i przyjaciele Logos Travel. Jako świetną formę integracji, zabawy oraz poszerzania tej idei firma wykorzystuje także organizowane przez siebie spartakiady. Powstał tutaj specjalny fundusz, przeznaczony na promowanie biegania oraz wspieranie organizatorów imprez biegowych. To także aktywny udział w akcjach: "Biegam, bo lubię", "Z biegiem natury" programu 3. Polskiego Radia, a także wspieranie Ogólnopolskiej Kampanii Aktywności Fizycznej "Postaw serce na nogi", prowadzonej w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia. Także przed organizowanymi wyprawami, np. na Kilimandżaro, do puszczy amazońskiej czy azjatyckie stepy, Logos Travel doradza w treningach swoim klientom. Już przed podróżą wpływa na ich świadomość oraz przygotowuje do osobistego "wyzwania".
Pomysły na większość działań społecznie odpowiedzialnych Biura Logos Travel zrodziły się intuicyjnie. Nie są one dokładnie usystematyzowane, nie zawsze społeczne wybory są też komunikowane na zewnątrz, ale autentyczność tych działań, całościowe przygotowanie imprezy turystycznej w oparciu o takie elementy, jak zrównoważony transport, nocleg, formy zwiedzania może stanowić inspirację dla większych graczy. Czy nie jest ciężko być konsekwentnym w dobie dużej konkurencji oraz kryzysu, któy ostatnimi czasy doprowadził do upadku kilka biur podróży? Marek Śliwka potwierdza, że zdarzają sie wątpliwości, ale uważa, że warto trzymać się wytyczonej drogi i zasad - zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Nie jest ważny wyłącznie zysk biznesowy, ale także inne kwestie - stwierdza.

Autorką tekstu jest Agnieszka Dryk - absolwentka Akademii Menedżerów CSR

 

ZAMÓW NEWSLETTER