Od 30.03 z kwarantanny po przylocie do Polski zwalnia:

1) Dla wracających ze strefy Schengen:

  • negatywny wynik testu  diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego,  przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu lub
  • negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2, wykonany w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy

2) Dla wracających ze strefy non-Schengen:

  • negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2, wykonany w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

W obu przypadkach honorowany jest zarówno test PCR jak i antygenowy. Wynik musi być przedstawiony w języku polskim lub angielskim.

 

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu i kwarantanny po przylocie zwolnione są:

  • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE:

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19 

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

  •  osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Żródło: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

 

Aktualnie otwarte kierunki i obostrzenia TUTAJ

ZAMÓW NEWSLETTER