Ubezpieczenie od Covid -19, juz działa !
W trosce o zapewnienie ochrony klientom wyjeżdżającym za granicę, nasz Ubezpieczyciel Europa Ubezpieczenia wprowadziła specjalną „klauzulę covidową”, zapewniającą ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą.
Ochrona w zakresie Covid-19 obowiązuje od 21 czerwca 2020 w ubezpieczeniach: Travel World.
Zgodnie z klauzulą covidową, ochrona w przypadku zachorowania na koronawirusa jest zapewniona do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, nie więcej jednak niż do kwoty 50 tys. EUR.
Na wydrukach polis Travel World wystawianych przez Logos Travel znajdzie się specjalna adnotacja o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności o pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz pomocy w podróży, powstałych podczas podróży zagranicznej w wyniku zachorowania na Covid-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia czyli do wysokości 30 000 EURr. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia nie więcej jednak niż do kwoty 50 000 EUR.
Ochrona w zakresie Covid-19 dotyczy polis czynnych, już wystawionych przez Logos Travel przed 21 czerwca, jak i nowych polis.