Badanie do konkursu Gepardy Biznesu przeprowadzila  Wywiadownia Gospodarcza  BInfocredit .  Wywiadownia  ta  wybrała firmy, które w latach 2011-2012 miały przynajmniej pół miliona złotych przychodów netto i wykazały zysk netto a wartość ich kapitałów była dodatnia.
Znalazła też firmy z województwa wielkopolskiego i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystane zostały do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu.
Według tej metody dynamika wartości rynkowej dla Logos Travel w okresie marzec 2012 - marzec 2013 wyniosła 38,2%.