W sporządzonym po raz pierwszy w Polsce rankingu i ratingu turoperatorów Logos Travel znalzał sie w pierwszej piątce turoperatorów, którzy uzyskali prawie najwyższy możliwy rating AA+, co określa wiarygodność biznezową Logos Travel Marek Śliwka jako bardzo wysoką, na pograniczu ekstremalnie wysokiej.
   Najniższym oznaczeniem w ratingu jest symbol CCC oraz C/D. Pozstałe oznaczenia wiarygodności:
AAA ekstremalna
AA+ bardzo wysoka, na pograniczu ekstremalnej
AA- bardzo wysoka
A wysoka
BBB wystarczająca
BB potencjanla wrażliwość na zmiany w otoczeniu
B wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym
CCC możliwość kontynuacji działolności tylko przy sprzyjających warunkach
C/D zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

Ranking i rating został sporządzony na zlecenie portalu turystyka.rp.pl. Sporządzenie go wymagało dużego nakładu pracy, a przede wszystkim opracowania kryteriów i metodologii. Podstawową bazą do rankingu były informacje ze sprawozdań finansowych składanych przed podmioty w krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Ranking i rating sporządzony został dla 20 największych polskich turoperatorów. Logos Travel Marek Śliwka znalazł się na 18 pozycji wsród tej dwudziestki. Dodać należy, że aktualnie w Polsce działa ponad 4 tysiące biur podróży.

ZAMÓW NEWSLETTER