Ubezpieczenie fakultatywne


Warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 100% - kliknij, żeby pobrać (dodatkowa opłata za to ubezpieczenie wynosi 2 % ceny imprezy, suma ceny złotówkowei i walutowej  - przelicznik - kurs sprzedaży waluty NBP). Suma ubezpieczenia do kwoty 35 000 PLN. 

UWAGA: istnieje możliwosc wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wariancie 100% MAX (opłata 6,5% lub 7,15% gdy zakup polisy jest powyżej 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni)

W WARIANCIE 
KOSZTY REZYGNACJI 100% składka za objęcie ochroną dodatkowego ryzyka związanego z rezygnacją z powodu następstw chorób przewlekłych u Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu i współuczestnika podróży: wzrasta o 100%.