Ubezpieczenie fakultatywne


Warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 100% (dodatkowa opłata za to ubezpieczenie wynosi 2 % ceny imprezy, suma ceny złotówkowei i walutowej  - przelicznik - kurs sprzedaży waluty NBP). Suma ubezpieczenia do kwoty 35 000 PLN. 

UWAGA: istnieje możliwosc wykupienia ubezpieczeń od kosztów rezygnacji w wariantach:
- 100% PLUS (opłata 4,5% lub 4,95% gdy umowa zawarta jest powyżej 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 60 dni)
- 100% MAX (opłata 6,5% lub 7,15% gdy umowa zawarta jest powyżej 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 60 dni)

W wariantach:

W WARIANTACH:
KOSZTY REYZGNACJI 100%
KOSZTY REZYGNACJI 100% PLUS,
składka za objęcie ochroną dodatkowego ryzyka związanego z rezygnacją z powodu następstw chorób przewlekłych u:
1) Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu: wzrasta o 200%,
2) współuczestnika podróży, osoby bliskiej współuczestnikowi podroży: wzrasta o 200%