Ubezpieczenie Fakultatywne

Ogolne Warunki Ubezpieczenia Kosztow Rezygnacji– kliknij żeby pobrać

Umowa ubezpieczenia obejmuje:
1. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży,
2. Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży

Ubezpieczający ma do wyboru cztery warianty ubezpieczenia:
1. Koszty rezygnacji 100% dodatkowa opłata za to ubezpieczenie wynosi 2,89 % ceny imprezy
2. Koszty rezygnacji 100% rozszerzone o następstwa chorób przewlekłych dodatkowa opłata wynosi 5,78 % ceny imprezy
3. Koszty rezygnacji 100% rozszerzone o zachorowanie na Covid-19 dodatkowa opłata wynosi 4,624 % ceny imprezy
4. Koszty rezygnacji 100 % MAX dodatkowa opłata za to ubezpieczenie wynosi 6,5 % ceny imprezy

Cena imprezy jest to suma ceny złotówkowej i walutowej - przelicznik - kurs sprzedaży waluty NBP.

Suma ubezpieczenia na osobę nie wyższa niż 35 000 PLN.

 

 

ZAMÓW NEWSLETTER