https://wyprawy.pl/source/TW potwierdzenie covid.pdf

 

POTWIERDZENIE OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ W ZAKRESIE COVID-19 w ubezpieczeniach zawartych na podstawie OWU Travel World

(kod: OWU/11/154850/2019/M)

W trosce o zapewnienie ochrony klientom wyjeżdżającym za granicę, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. potwierdza, że w ubezpieczeniach zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Travel World (kod: OWU/11/154850/2019/M), rozszerza zakres odpowiedzialności ubezpieczeniowej o pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz pomocy w podróży, powstałych podczas podróży zagranicznej w wyniku zachorowania na Covid-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, nie więcej jednak niż 50 000 EUR

 

ZAMÓW NEWSLETTER