Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązująca od 26.01.2019 do 25.01.2020.